IPN Cyfrowe Archiwum

Instytut Pamięci Narodowej jest jedną z wielu instytucji, które zdecydowały się na stworzenie cyfrowego archiwum zabezpieczając tym samym cenne zbiory archiwalne oraz udostępniając dokumenty jawne polskiemu społeczeństwu. Największe wyzwanie w projekcie – przeprowadzenie migracji 1 PB danych przy cały czas funkcjonującym systemu!

W pierwszej fazie projektu przeprowadziliśmy audyt zerowy Cyfrowego Archiwum, w wyniku którego powstał raport zawierający rekomendację zalecanych kierunków zmian i rozbudów systemu.

W następnym kroku, wdrożyliśmy wypracowane rekomendacje obejmujące m.in. aktualizację bibliotek programistycznych i oprogramowania oraz modernizację infrastruktury IT wykorzystywanej dla obsługi platformy. W wyniku wspomnianych działań, Cyfrowe Archiwum zostało osadzone w środowisku zwirtualizowanym.

W kolejnym kroku przystąpiliśmy do migracji danych – skanów dokumentów oraz jednostek archiwalnych z macierzy blokowej na macierz obiektową. W ciągu zaledwie 6 miesięcy nasi specjaliści dokonali migracji około 1 PB danych, wraz z walidacją i korektą „w locie” 78 milionów obiektów – to wszystko przy cały czas funkcjonującym systemie!
 
Obecnie realizujemy kolejny etap projektu rozwijając oraz dokonując modyfikacji, które mają na celu dostosowanie systemu do bieżących potrzeb użytkowników. W końcowej fazie projektu – w czerwcu 2021 roku – zaimportujemy dane multimedialne do Cyfrowego Archiwum.

Technologie, które wykorzystujemy w trakcie realizacji projektu:

  • Baza: Microsoft SQL Server
  • Język: C#, CSS, HTML5, Javascript
  • Framework: .NET Framework
  • Wyszukiwarka: Solr
  • Serwer www: IIS
  • System operacyjny: Windows Server