Bezalin S.A.

Spółka Bezalin S.A. to producent wyrobów włókienniczych i pożarniczych. Współpracę z klientem rozpoczęliśmy od projektu wdrożenia systemu klasy ERP - wzrost liczby klientów oraz zamówień sprawił, iż firmie brakowało systemu oraz infrastruktury teleinformatycznej, które pozwolą uporządkować kwestie zarządzania projektami, magazynem oraz współpracy z dostawcami. Stopniowo zdobywając zaufanie klienta, przeszliśmy do kompleksowej obsługi procesów IT w jego firmie.

Zasoby, którymi dysponował klient wymagały modernizacji i rozbudowy – okazało się, że koszty stworzenia profesjonalnej serwerowni (liczone dla ośrodka spełniającego wymagania normy TIER I) znacznie przewyższają koszty outsourcingu IT. Klient zdecydował się na rozwiązanie dostarczane w modelu SaaS w naszym Data Center. Zarówno serwer aplikacyjny jak i serwery bazodanowe zlokalizowane są w naszym Data Center. Widząc, że usługa działa bezawaryjnie, klient postanowił rozwiązać jeszcze jeden problem z naszą pomocą – zdecydował się na migrację do nowego systemu pocztowego oraz fizyczne umiejscowienie go w naszym CPD. Specyfika działania i potrzeba bycia na bieżąco 24h/dobę dla osób zarządzających firmą wymagały wdrożenia niezawodnego i mobilnego rozwiązania – zaproponowaliśmy Microsoft Exchange. Przy okazji wdrożenia, zrealizowaliśmy również podniesienie wersji Active Directory do systemem Windows Server 2008 zapewniając tym samym bezpieczeństwo informacji oraz komunikacji, a także umożliwiając centralne zarządzanie ustawieniami systemu, użytkownikami oraz aplikacjami. 
 
Równolegle prowadziliśmy rozmowy na temat outsourcingu osobowego, który zapewni poprawne funkcjonowanie infrastruktury teleinformatycznej klienta, a w szczególności bezawaryjne działanie stacji roboczych, notebooków, oraz realizację audytów oprogramowania. Przez pierwsze 2 miesiące, nasz inżynier pracował na miejscu u klienta przygotowując sprzęt do zdalnego zarządzania – inwentaryzując środki trwałe oraz konfigurując i nadając zdalne dostępy. Na dzień dzisiejszy 80% zgłoszeń od klienta rozwiązywanych jest zdalnie, jedynie ewentualne usterki bądź wymiana materiałów eksploatacyjnych realizowane są on-premise. Użytkownicy otrzymali dostęp do całodobowego systemu ServiceDesku, który umożliwia zgłaszanie oraz bieżące rozwiązywanie problemów z wykorzystywaną infrastrukturą. W przypadku awarii, zapewniamy wsparcie naszych inżynierów na miejscu z zachowaniem gwarantowanego umową czasu naprawy. 
 
Outsourcing osobowy oraz usługi Data Center Infomex znacząco poprawiły komfort pracy klienta. Firma nadal zmagała się jednak z wysokimi kosztami wykorzystywanych materiałów eksploatacyjnych oraz rozmów telefonicznych – brakowało narzędzi, które umożliwią ich monitorowanie oraz analizę. Znając wymagania klienta, zaproponowaliśmy usługę outsourcingu druku oraz telefonii IP. W ramach usługi, klient korzysta z nowoczesnych IP Phones marki CISCO oraz oprogramowania Call Manager, które umożliwia monitorowanie szczegółowych parametrów rozmów. Outsourcing druku, który zrealizowaliśmy przy użyciu drukarek z weryfikacją użytkownika, dostarcza raporty wydruków per user. Aby zapewnić nieprzerwany dostęp do zamówionych usług, dzierżawimy klientowi 2 łącza internetowe – łącze główne światłowodowe o przepustowości 30/30 oraz łącze zapasowe radiowe 10/10. 

Bezalin outsourcing IT Infomex