Aby wykorzystać szansę, jaką stwarza cyfrowa rewolucja, wymagane jest coraz szybsze tworzenie i modyfikowanie wykorzystywanych aplikacji biznesowych. Nowe metodyki pracy – jak Agile, które dzieli proces tworzenia oprogramowania na funkcjonalne komponenty, umożliwiając tym samym idealne dopasowanie aplikacji do bieżących potrzeb biznesu, czy idea Dev-Ops zakładająca ścisłą współpracę administratorów, programistów oraz wdrożeniowców przekładają się na coraz sprawniejsze tworzenie oraz modyfikację oprogramowania.


W ostatnim czasie do wspominanych metodyk dołączyły mikrousługi bazujące na kontenerach, które pozwalają na znaczące skrócenie procesu wytwarzania oprogramowania. Stanowią one coraz bardziej popularną alternatywę dla monolitycznego modelu tworzenia aplikacji. Pozwalają na wykorzystanie zbioru małych serwisów, oddzielnie zarządzanych z poziomu narzędzia orchestracji. Idea, jaka przyświeca twórcom technologii takich jak Docker, czy Kubernetes to budowa aplikacji, która każdy przypadek użycia traktuje w charakterze odrębnego komponentu oprogramowania.


Architektura monolityczna to:

 • Dłuższy proces tworzenia, testowania oraz uruchomienia produkcyjnego aplikacji
 • Utrudniona modyfikacja – zmiana kodu bardzo często pociąga za sobą potrzebę znacznej przebudowy aplikacji
 • Konieczność uwzględnienia licznych zależności utrudnia stosowanie zwinnych metodyk programowania
 • Możliwość wykorzystania wybranych, określonych na początkowym etapie wdrożenia technologii
 • Niższy wskaźnik utylizacji infrastruktury IT

Architektura mikrousług i kontenerów gwarantuje:

 • Skrócony do minimum czas niezbędny na wytworzenie oraz wprowadzenie rozwiązania na rynek (tzw. „Time to market”)
 • Niższe koszty wytworzenia, rozwoju i utrzymania oprogramowania
 • Statystycznie aż 10-krotnie lepszą utylizację infrastruktury IT w stosunku do architektury monolitycznej
 • Sprawne wykrywanie i rozwiązywanie problemów, bez konieczności ingerencji w kod całej aplikacji
 • Sprawne, przyrostowe dodawanie kolejnych funkcjonalności
 • Możliwość wykorzystania różnych technologii w jednym projekcie
 • Automatyzację procesu testowania oraz optymalizacji wydajnościowej aplikacji

Zobacz wybrane projekty, które zrealizowaliśmy dla naszych klientów

Infomex stworzył platformę obsługi ruchu turystycznego dla Parlamentu Europejskiego

0,5 mln odwiedzających, setki wydarzeń, dziesiątki lokalizacji - platforma obsługi ruchu turystycznego dla Parlamentu Europejskiego!

Przedstawiciele Parlamentu przewidywali podwojenie ilości odwiedzających w przeciągu pierwszego roku funkcjonowania syst

Czytaj więcej
Kolejny projekt Infomex dla Sądu Apelacyjnego w Krakowie - system usprawniający pracę Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

Stworzymy system usprawniający pracę Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej!

Mamy przyjemność poinformować, że Sąd Apelacyjny w Krakowie powierzył nam realizację kolejnego projektu software’owego – tym razem, nasi programiśc

Czytaj więcej