Kolejny projekt Infomex EuroPolGaz S.A. - stworzenie systemu Data Center

Mamy przyjemność poinformować o podpisaniu kolejnej umowy ze spółką SGT EuRoPol GAZ S.A. – inwestorem i właścicielem polskiego odcinka gazociągu tranzytowego Jamał - Europa. Najnowszy projekt, jaki będziemy realizować na rzecz klienta to zaprojektowanie oraz wykonanie profesjonalnego systemu Data Center obejmujące dostawę urządzeń i oprogramowania, prace instalacyjne, migrację oraz wdrożenie kompletnego rozwiązania.

Projekt zakłada wykorzystanie następujących rozwiązań:

  • Systemu FLEX Lenovo składającego się z 4 szaf, 5 serwerów oraz 2 switchy. Rozwiązania z rodziny Lenovo Flex cechuje łatwość skalowania, elastyczność oraz wsparcie różnych technologii, jak również wysoka dostępność, kluczowa z punktu widzenia Klienta.
  • Platformy storage opartej o rozwiązania IBM z rodziny Storwize – dwóch macierzy V5030 działających w trybie active-active. IBM udostępnia zestaw narzędzi do zunifikowanej wirtualizacji oraz sprawnego zarządzania gwarantując przy tym wysoką skalowalność. Wbudowane mechanizmy, takie jak IBM Real-time Compression, czy Easy Tier pozwolą na efektywne wykorzystanie pamięci masowej zapewniając jednocześnie wysoką wydajność zasobów klienta.
  • Biblioteki taśmowej IBM TS 3200.

W naszym Data Center powstanie stanowisko testowe będące odzwierciedleniem nowego systemu klienta. Przeprowadzone testy pozwolą nam zagwarantować prawidłowe działanie wszystkich urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład nowego rozwiązania. W kolejnym kroku, dostarczymy oraz zainstalujemy kompletne rozwiązanie w siedzibie klienta oraz zorganizujemy warsztaty szkoleniowe, podczas których nasi specjaliści przekażą pracownikom klienta know-how niezbędne do zarządzania nową platformą.

Dostarczone urządzenia zostaną objęte przedłużonym, pięcioletnim wsparciem technicznym producenta.

Wartość projektu wynosi blisko 1 000 000,00 PLN zł netto.

Dziękujemy za okazane zaufanie!