Infomex rozwija i utrzymuje Aplikację „ABeL” dla Biura Lustracyjnego IPN

Wynikiem przeprowadzonego postępowania, realizujemy kolejny ciekawy projekt na rzecz Instytutu Pamięci Narodowej – od pół roku świadczymy usługę wsparcia bieżącej funkcjonalności Aplikacji, którą wcześniej stworzyliśmy, a także jej rozwoju.

Celem Aplikacji Biura Lustracyjnego „ABeL” jest wspieranie realizacji zadań ustawowych nałożonych na Instytut Pamięci Narodowej, za które odpowiedzialne jest Biuro Lustracyjne.

W powstałym systemie wyróżnić można 3 zasadnicze obszary działalności Instytutu Pamięci Narodowej:

  • Publikację informacji o osobach pełniących funkcje publiczne w rozumieniu ustawy o ujawnianiu w BIP IPN,
  • Publikację na stronach internetowych Instytutu (BIP) katalogów tematycznych wymienionych w 52 a pkt. 6-8 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej,
  • Prowadzenie rejestru oświadczeń lustracyjnych wraz z elektroniczną ewidencją postępowań przygotowujących postępowanie lustracyjne oraz gromadzeniem informacji na temat postępowań lustracyjnych prowadzonych przez sądy powszechne.

Współpracę z IPN w ramach opisanego wyżej projektu podzielić można na dwa obszary – wsparcie bieżącej funkcjonalności Aplikacji „ABeL”, a także jej ciągłe rozwijanie.

W ramach obsługi bieżącej zadaniem Infomex jest m.in. świadczenie usług związanych z gwarancją Aplikacji, analiza występujących problemów związanych z poprawnym działaniem w zakresie obecnie prowadzonych przez IPN procesów biznesowych, usługi ServiceDesk ze strony naszych specjalistów, a także dostarczenie nowych rozwiązań i poprawek mających na celu utrzymanie Aplikacji w ciągłym działaniu.

Działania Infomex mające na celu rozwój Aplikacji „ABeL” obejmują analizę, planowanie i wdrażanie nowych rozwiązań i rozszerzeń funkcjonalnych, rozwiązywanie problemów technicznych czy dostosowanie i przetestowanie Aplikacji do wymaganych przez Instytut Pamięci Narodowej zmian w obrębie wykorzystywanej infrastruktury, oprogramowania i wszelkich urządzeń współpracujących z Aplikacją.

Ponadto współpraca polega również na testowaniu poszczególnych modułów Aplikacji, wspieraniu testów prowadzonych bezpośrednio przez IPN, a także:

  • Szkoleniu użytkowników systemu „ABeL” w zakresie wdrożonych funkcjonalności wraz z przekazaniem dokumentacji,
  • Konsultacjach technicznych w zakresie m.in. budowy i działania Aplikacji, bazy danych czy rozwiązań funkcjonalnych,
  • Dostarczaniu do naszego klienta kompletnej dokumentacji technicznej, administracyjno-eksploatacyjnej oraz powykonawczej, a także procedur wdrożenia.

Dziękujemy za możliwość zrealizowania kolejnego ambitnego projektu!