IPN

Instytut Pamięci Narodowej jest jedną z wielu instytucji publicznych, które zdecydowały się na stworzenie Cyfrowego Archiwum. System ten ma dla IPN szczególną wartość jako, że wspiera realizację statutowych zadań Archiwum IPN, w szczególności dotyczącą dokumentów znajdujących się w zasobach instytucji w zakresie ich ewidencjonowania, gromadzenia, odpowiedniego zabezpieczania, udostępniania i publikowania.

Archiwalia Instytutu to dokumenty o niezwykłej wartości historycznej i kulturowej, o znaczeniu ponadregionalnym. Obrazują one funkcjonowanie reżimów totalitarnych w tej części Europy. Wartość tych zbiorów, chęć ich ochrony i efektywniejszego wykorzystania, jak również intensyfikacja badań naukowych i dziennikarskich, zadecydowały o uruchomieniu projektu digitalizacji zbiorów. Oczekujemy, że zmienimy w ten sposób jakość obsługi użytkowników archiwum oraz skrócimy czas "naukowej komunikacji". Budowane obecnie środowisko cyfrowe, połączone z hurtownią danych o zasobie, umożliwią szybszy kontakt osób zainteresowanych z dokumentami.

Bogate doświadczenie naszego personelu - realizacja projektów polegających na wdrożeniu systemów informatycznych gwarantujących bezawaryjną pracę kilkuset użytkowników jednocześnie, posiadane certyfikaty techniczne oraz korzystne warunki finansowe – to kluczowe elementy, które zadecydowały o wyborze oferty złożonej przez nas oferty jako najlepiej wpisującej się wymagania IPN.

W pierwszej fazie projektu, nasza współpraca będzie skoncentrowana na rozwoju systemu – wprowadzaniu niezbędnych modyfikacji i nowych funkcjonalności zgodnie z OPZ. W drugim etapie projektu, będziemy realizować działania na zlecenie Zamawiającego w ramach dostępnej puli godzin deweloperskich


Realizując projekt, będziemy odpowiedzialni m.in. za:

 • Usuwanie błędów i wad systemu
 • Modyfikacje i rozwój systemu zgodnie z wymaganiami zamawiającego
 • Wykonywanie prac deweloperskich
 • Świadczenie usług Asysty Technicznej zgodnie ze wskazanym w umowie, restrykcyjnym SLA
 • Utrzymywanie i aktualizację środowiska produkcyjnego, testowego i instruktażowego
 • Aktualizację dokumentacji

Technologie wykorzystane w projekcie:

 • .NET C#
 • Baza danych PostgeSQL
 • Serwer aplikacyjny IIS
 • Pamięć masowa na zasoby cyfrowe (DELL EMC ECS)
 • Serwer wyszukiwania pełnotekstowego SOLR – oparty o Apache Lucene