GM Kraków

Jakiś czas temu, nasi specjaliści zakończyli realizację projektu polegającego na zaprojektowaniu oraz wdrożeniu systemu SOVAT odpowiedzialnego za obsługę konsolidacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Kraków. Jego implementacja pozwoliła na znaczne usprawnienie procesu przepływu danych niezbędnych do rozliczeń finansowych pomiędzy poszczególnymi jednostkami a jednostką centralną. SOVAT gwarantuje również spójność danych, umożliwia wizualizację informacji cząstkowych oraz wspiera prowadzenie wielowymiarowych analiz.

Z przyjemnością informujemy, że po zakończeniu okresu gwarancyjnego, klient powierzył nam realizację usługi asysty technicznej i konserwacji (ATiK) dla systemu wraz z usługami administracji platformą sprzętową i wykorzystywanym oprogramowaniem.

W ramach świeżo podpisanej umowy, nasi specjaliści realizują następujące zadania:

  • Gwarantują prawidłowe funkcjonowanie aplikacji
  • Usuwają powstałe błędy (w tym również błędy baz danych)
  • Zapewniają konsultacje elektroniczne - udzielają porad i niezbędnych wyjaśnień dotyczących zasad działania aplikacji
  • Wykonują i instalują usprawnienia, modyfikacje i wersje aplikacji
  • Współpracują z Zamawiającym w zakresie diagnozowania i usuwania problemów wynikających z instalacji sprzętu, oprogramowania systemowego
  • Zapewniają bezpieczeństwo platformy sprzętowej, oprogramowania i danych w tym. m.in. poprzez zabezpieczenie kopii bezpieczeństwa i przygotowanie procedur odtworzeniowych
  • Zapewniają bieżącą eksploatację i utrzymanie w ruchu oprogramowania i platformy sprzętowej

Wszystkim zaangażowanym w realizację projektu po stronie Urzędu Miasta Krakowa dziękujemy za okazane zaufanie oraz wieloletnią współpracę.