Infomex stworzył Program Obsługi Pośredników Finansowych dla WFR

Jako strona Umów Operacyjnych, Wielkopolski Fundusz Rozwoju udostępnia środki i nadzoruje prace Pośredników udzielających wsparcia odbiorcom w postaci pożyczek oraz poręczeń. Aby zoptymalizować codzienną pracę, nasz Klient podjął decyzję o zaprojektowaniu i wdrożeniu Programu Obsługi Pośredników Finansowych. W wyniku przeprowadzonego postępowania, zrealizowaliśmy przedwdrożeniowe prace analityczne, a następnie zaprojektowaliśmy, wdrożyliśmy oraz świadczyliśmy usługę wsparcia dla wspominanej aplikacji.

Celem projektu było usprawnienie komunikacji oraz przygotowywania sprawozdawczości pomiędzy pośrednikami a Wielkopolskim Funduszem Rozwoju oraz Wielkopolskim Funduszem Rozwoju a organami nadzorującymi i współpracującymi.

Współpracując z WFR, musieliśmy spełnić wiele wymagań w zakresie:

 • Dostępności systemu 24 godziny na dobę, 365 dni w roku,
 • Rejestracji historii wszystkich operacji przeprowadzonych w systemie wraz z rozbudowaną opcją raportowania
 • Dostępności systemu za pośrednictwem Internetu z rozproszonych, stałych terminali użytkowników oraz klienta,
 • Wysokiej dostępności aplikacji w postaci umożliwienia płynnej pracy jednocześnie dla wielu użytkowników,
 • Wyśrubowanych normom bezpieczeństwa pod kątem m.in. poufności, integralności i dostępności, jakim podlegać musiały dane przechowywane w systemie .

W ramach realizacji projektu, nasz zespół był odpowiedzialny za:

 • Wykonanie przedwdrożeniowych prac analitycznych,
 • Zaprojektowanie, instalację, konfigurację i uruchomienie aplikacji,
 • Migrację danych do stworzonego systemu,
 • Przeprowadzenie szkoleń użytkowników z zakresu obsługi aplikacji,
 • Dostarczenie kompletu dokumentacji analitycznej, technicznej, instalacyjnej, użytkowej oraz testowej,
 • Zakup i dostawę licencji koniecznych do funkcjonowania systemu.

Ostatnim ze zrealizowanych etapów było utrzymanie systemu i jego rozwój, a także wsparcie techniczne świadczone przez okres 24 miesięcy. Realizowaliśmy usługi nastawione na poprawę jakości aplikacji oraz poszerzenie zakresu funkcjonalnego oprogramowania, a także dostosowania systemu do zmian będących efektem nowelizacji uwarunkowań prawnych. System działa w dalszym ciągu w oparciu o środowisko zlokalizowane w Data Center Infomex. Dziękujemy za możliwość realizacji kolejnego ambitnego projektu!