Infomex rozwija system Cyfrowego Archiwum - największy projekt dla IPN

Początkiem roku rozpoczęliśmy realizację usługi utrzymania, rozwoju i przeprowadzenia audytu systemu Cyfrowego Archiwum dla Instytutu Pamięci Narodowej.

Digitalizacja danych polega na przekształceniu treści analogowych znajdujących się w Instytucie na treści cyfrowe. Jej głównym celem jest zabezpieczenie cennych zbiorów archiwalnych w formie cyfrowej oraz udostępnienie jawnych dokumentów w sieci. Ważną cechą cyfrowego archiwum jest również możliwość analizy oryginalnych materiałów w wysokiej jakości cyfrowych kopiach, które pozwalają na gromadzenie informacji niewidocznych dla ludzkiego oka.

IPN jest jedną z wielu polskich instytucji publicznych, które zdecydowały się na stworzenie Cyfrowego Archiwum. Bogate doświadczenie - realizacja kilku projektów polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego w oparciu o web services, wysokie kwalifikacje naszych specjalistów oraz korzystne warunki finansowe – to kluczowe elementy, które zadecydowały o wyborze oferty złożonej przez Infomex jako najlepiej spełniającej wysokie i specyficzne wymagania IPN.

W ramach realizacji projektu będziemy odpowiedzialni m.in. za:

  • Utrzymanie systemu i dokumentacji w zgodności z przepisami prawa oraz bieżące usuwanie błędów i wad Systemu,
  • Rozwój i modyfikacje systemu oraz bieżące dostosowywanie oprogramowania aplikacji do potrzeb IPN,
  • Stworzenie, utrzymanie i aktualizację środowiska produkcyjnego, testowego/instruktażowego,
  • Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników IPN, którzy będą korzystać z systemu,
  • Stworzenie i przekazanie kompletu dokumentacji projektowej, eksploatacyjno-administracyjnej, użytkowej oraz powykonawczej,
  • Support techniczny.

Projekt będziemy prowadzić przez 3 kolejne lata, według ściśle określonego przez IPN harmonogramu. Pierwszy, obecnie trwający etap rozpoczęliśmy od przeprowadzenia audytu. W kolejnym kroku dostosujemy system klienta do współpracy z macierzą obiektową oraz importu danych. Prace w ramach pierwszego etapu zakończymy w grudniu b.r..

W drugiej fazie projektu, nasza współpraca będzie skoncentrowana na rozwoju systemu – wprowadzaniu niezbędnych modyfikacji i nowych funkcjonalności oraz integracji z innymi aplikacjami wykorzystywanymi przez klienta. W końcowym etapie współpracy zaimportujemy dane multimedialne do Cyfrowego Archiwum. Projekt zakończymy w czerwcu 2021 roku. Warto wspomnieć, że jest to największy z dotychczasowo realizowanych projektów na rzecz Instytutu Pamięci Narodowej.