Infomex wdraża Microsoft Exchange w modelu SaaS dla spółki Famed

Spółka Famed – wiodący, europejski producent wysokiej jakości sprzętu medycznego – zdecydowała się na modernizację oraz rozwój istniejącego środowiska teleinformatycznego w oparciu o Data Center Infomex.

Przeprowadzony audyt środowiska wskazał na potrzebę wdrożenia poczty korporacyjnej opartej o Microsoft Exchange 2013 wraz z usługą Active Directory. Kwestie bezpieczeństwa, dostępności oraz kosztów zadecydowały o wyborze modelu outsourcingu.

W ramach projektu zestawiono połączenie światłowodowe pomiędzy Data Center Infomex i lokalizacją klienta oraz uruchomiono infrastrukturę serwerową na potrzeby klienta.

W ramach kontraktu, Spółka Famed będzie korzystała z:

  • Ponad 120 kont pocztowych Microsoft Exchange 2013,
  • SLA na poziomie 99,98 % w skali roku,
  • Dostępu do systemu Service Desk w trybie 24/7/365,
  • Dostępu do systemu zgłoszeń Maximo,
  • Środowiska VMware High Availability,
  • Dobowego backupu środowiska realizowanego według procedur Data Center Infomex.

Dziękujemy za okazane zaufanie!