Infomex tworzy dedykowaną aplikację do obsługi Pośredników Finansowych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju

Wielkopolski Fundusz Rozwoju to instytucja związana z Województwem Wielkopolskim, która została stworzona, aby wspierać rozwój sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Spółka pomaga firmom realizować inwestycje udzielając poręczeń finansowych na preferowanych warunkach przy pomocy pośredników, z którymi podpisała umowy operacyjne.

Klient powierzył nam projekt stworzenia oprogramowania, które umożliwi spółce działanie w charakterze Menedżera portfela pośredników oraz administratora zarządzającego wspominanymi umowami operacyjnymi. W chwili obecnej Pośrednicy obsługują łączenie ponad 9 000 transakcji z beneficjentami wsparcia finansowego – zamawiający szacuje, że zarówno liczna pośredników, jak i odbiorców ostatecznych będzie sukcesywnie wzrastać.

Głównym zadaniem systemu, nad którym pracujemy jest usprawnienie komunikacji oraz raportowania pomiędzy pośrednikami a Wielkopolskim Funduszem Rozwoju oraz organami współpracującymi. W systemie wyróżniamy dwa główne poziomy uprawnień. Pierwszy to poziom Zamawiającego, który dodaje do systemu umowy operacyjne, konta pośredników, weryfikuje sprawozdawczość pośredników oraz przygotowuje sprawozdania zbiorcze. Drugi poziom to pośrednicy, którzy w ramach przydzielonych umów operacyjnych udzielają wsparcia odbiorcom ostatecznym, następnie wypełniają miesięczne i kwartalne sprawozdania dotyczące m.in. realizacji limitów, poniesionych wydatków i postępowań windykacyjnych.

W ramach projektu, nasi specjaliści będą odpowiedzialni za:

  • Przygotowania analizy przedwdrożeniowej,
  • Wykonanie projektu systemu,
  • Opracowanie systemu, wdrożenie oraz uruchomienie produkcyjne,
  • Migrację danych do nowego systemu,
  • Rozwój aplikacji przez okres 2 lat,
  • Zapewnienie Środowiska Produkcyjnego dla systemu w ramach platformy Virtual Data Center.