Infomex zbuduje systemy informatyczne dla projektu IS-EPOS Instytutu Geofizyki PAN

Dział Oprogramowania Biznesowego Infomex udzieli wsparcia Instytutowi Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w procesie budowy systemów informatycznych związanych z realizacją projektu IS-EPOS.

Przedmiotem zamówienia jest budowa systemów informatycznych opartych o technologie serwerowe i desktopowe na rzecz Centrum Infrastruktury Badawczej Indukowanej Sejsmiczności, a w szczególności:

  • Programowanie elementów aplikacji działających w środowisku serwerowym (Linux) i desktopowym (Linux oraz Windows) z wykorzystaniem: Matlab, Octave, c/c++, python, Django, java, perl, fortran, HTML, CSS, JavaScript, JQuery, AJAX, PHP, MySQL, PostgreSQL, ODBC, SQL, APACHE2, QGIS, PostGIS, SpatialLite, mapserver, geoserver, qgis-server oraz technologie graficzne (w tym 3D) do zastosowań webowych.
  • Instalację i konfigurację oprogramowania 'open software' w systemie Linux związanych z wykorzystaniem w.w. technologii, w tym integrację QGIS z serwerem GIS i bazą danych, kolejkowanie zadań oraz obliczenia równoległe.

Dziękujemy za okazane zaufanie!