Infomex buduje platformę technologiczno-pomiarową dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej

Złożyliśmy najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację projektowej usługi programistycznej – stworzenie Biomedycznej Platformy Technologiczno-pomiarowej dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej.

Biomedyczna platforma technologiczno-pomiarowa składać się będzie z 3 głównych komponentów: Modułu zarządzania profilami psychologicznymi [Projekt HEC], Modułu zarządzania danymi eksperymentalnymi i przetwarzania danych z inteligencją obliczeniową [Projekt MITG] oraz Modułu zarządzania danymi z testów laboratoryjnych [Projekt MICROS].

  • Projekt HEC zagwarantuje powstanie platformy zarządzania danymi eksperymentalnymi i laboratoryjnymi zapewniającej dostęp do zasobów za pomocą serwisu WEB oraz przenośnych urządzeń typu SmartPhone – ProFile,
  • Projekt MITG ma na celu stworzenie platformy programistycznej zarządzania danymi eksperymentalnymi zapewniającej dostęp do zasobów za pomocą serwisu WEB,
  • Projekt MITG zorientowany jest na stworzenie systemu rozproszonego przetwarzania danych eksperymentalnych z inteligencją obliczeniową,
  • Projekt MICROS zapewni budowę platformy programistycznej służącej do zarządzania danymi eksperymentalnymi i laboratoryjnymi w trybie sieciowym oraz trybie Desktop, która zagwarantuje dostęp do zasobów Projektu.

W ramach realizacji zamówienia, specjaliści Infomex dostarczą oraz skonfigurują infrastrukturę sprzętową wraz ze środowiskiem wirtualizacyjnym niezbędnym do poprawnego funkcjonowania platformy.