Polityka Prywatności w spółce pod firmą Infomex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Spółka Infomex Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu (34-300), przy ul. Wesołej 19B wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000114797, posiadającej nr NIP: 5532235835 oraz nr REGON: 070810718

Użyte w niniejszym dokumencie Polityki Prywatności pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Polityka Prywatności – rozumie się przez to niniejszy dokument, tj. Polityka Prywatności obowiązująca w INFOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Żywcu (34-300) ul. Wesoła 19B

 2. Administrator Danych Osobowych (ADO) – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, tj. w niniejszym przypadku INFOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Żywcu (34-300) ul. Wesoła 19B wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000114797, posiadająca nr NIP: 5532235835 oraz nr REGON: 070810718.

 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 4. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 5. Przetwarzanie – operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności opisanych w Polityce.

 7. Serwis – strona internetowa pod adresem https://infomex.pl, oraz https://v-dc.cloud.

Niniejszy dokument służy przedstawieniu sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania wszelkich informacji o użytkownikach Serwisu. Zapewniamy, że wszelkie informacje dotyczące Użytkowników korzystających z naszego serwisu są przez nas wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

1. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że ADO Pana/Pani danych osobowych jest INFOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Żywcu (34-300) ul. Wesoła 19B wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000114797, posiadająca nr NIP: 5532235835 oraz nr REGON: 070810718 zwana dalej ADO. Kontakt z ADO jest możliwy pod adresem: Żywiec (34– 300), ul. Wesoła 19B, e-mail: rodo@infomex.pl, tel. kontaktowy: +48 33 475 11 11.

 

2. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych

Dane osobowe wszystkich Użytkowników korzystających z naszego Serwisu, w tym dane o adresie IP oraz inne informacje zbierane przez pliki cookies są przetwarzane w następujących celach:

 1. Celem wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w przypadku, gdy takie działania zostaną przez Pana/Panią podjęte:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej ADO pod adresem wskazanym w Serwisie, jak również za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie ADO pod adresem https://v-dc.cloud oraz https://infomex.pl w celu zapoznania się z ofertą ADO, umówienia spotkania lub negocjacji/otrzymania oferty lub informacji o usługach ADO.
  2. za pośrednictwem formularza zgłoszenia usterki dostępnego na stronie internetowej ADO pod adresem https://infomex.pl.
 2. W razie w innego niż w pkt powyżej przetwarzania danych osobowych, celem udzielenia Panu/Pani odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem wskazanym w Serwisie oraz formularza kontaktowego na stronie ADO pod adresem https://v-dc.cloud oraz https://infomex.pl Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO oraz jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na takie przetwarzanie. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W takim przypadku prosimy o umieszczenie w przesłanej wiadomości e-mail następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail przez administratora, tj. INFOMEX sp. z o.o. w Żywcu w celu prowadzenia korespondencji e-mail w związku z wysłaniem niniejszej wiadomości, w tym udzielenia odpowiedzi przez administratora”, a w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego, o zaznaczenie odpowiedniej zgody.
 3. W razie przetwarzania danych osobowych celem przesyłania Panu/Pani informacji marketingowych ADO o promocjach, dostępnych usługach i produktach, przy użyciu newslettera dostępnego na stronie internetowej ADO pod adresem https://infomex.pl oraz https://v-dc.cloud Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane, jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na takie przetwarzanie i podstawą takiego przetwarzania będzie wtedy art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Prosimy w takim przypadku o zaznaczenie odpowiedniej zgody pod formularzem.
 4. W razie przetwarzania danych osobowych wskutek założenia przez Pana/Panią konta użytkownika na stronie internetowej ADO pod adresem https://panel.v-dc.cloud Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umów z ADO, obsługi tych umów i zamówień i dokonywania rozliczeń (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz wysyłania przez ADO informacji marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 

3. Pliki cookies

Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez serwis internetowy w urządzeniu internauty. Na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystujemy mechanizm cookies, czyli małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze, telefonie, tablecie czy też innym urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Mogą być one odczytywane zarówno przez nasz system, jak i przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebook, Google, LinkedIn). Na naszej stronie internetowej znajduje się tzw. baner Facebook oraz LinkedIn, które umożliwiają rozpoczęcie połączenia do naszego profilu we wspomnianych serwisach.

Pliki cookies pełnią wiele funkcji na stronie internetowej, między innymi:

 1. Wpływają na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna działała sprawnie i aby można było korzystać z funkcji, jakie udostępnia. Jest to możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się po serwisie oraz poszczególnych podstronach;
 2. Stan sesji – w plikach cookies często zapisywane są informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron oraz utrzymanie stanu sesji – jeżeli klient loguje się do swojego panelu, pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
 3. Tworzenie statystyk – pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci.

Co istotne, zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika, a za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane Pana/Pani dane osobowe. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach.

Dla Państwa wygody serwis używa plików cookies i podobnych technologii po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Uprzejmie informujemy, że posiadają Państwo możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera – w tym celu proszę postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi w sekcji menu „pomoc” w przeglądarce. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.

 

4. Prawo do wycofania zgody

W przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych obydwa się na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani w dowolnym momencie prawo jej wycofania. W celu cofnięcia zgody wystarczy, wysłać wiadomość mailową na adres: rodo@infomex.pl. Jednocześnie pragniemy wskazać, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 

5. Wymóg podania danych osobowych

Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w niektórych przypadkach jest to konieczne, abyśmy mogli spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie prowadzenia korespondencji e-mail poprzez adres poczty elektronicznej wskazany w naszym Serwisie.

 

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

 

7. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych jest ADO oraz upoważnieni przez niego do przetwarzania danych osobowych przedstawiciele ADO.

 

8. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

9. Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania Pana/Pani danych osobowych jest zależny od celu oraz podstawy prawnej ich przetwarzania:

 1. W zakresie przetwarzania Pana/Pani danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, tj. marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych osobowych na potrzeby takiego marketingu,
 2. W przypadku przetwarzania Pana/Pani danych celem świadczenia usług drogą elektroniczną, na podstawie art. 6 ust 1 lit b. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Pana/Pani dane będą przechowywane przez ADO do przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, nie krócej niż 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione,
 3. W zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowych – do momentu cofnięcia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych.

 

10. Prawo do wniesienia skargi

W razie stwierdzenia, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

11. Uprawnienia podmiotów, których dane osobowe są przetwarzane

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz do usunięcia swoich danych osobowych – w przypadkach wskazanych w przepisach art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W przypadkach wskazanych w art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W wypadkach wskazanych przepisami prawa, przysługuje Panu/Pani także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy, przysługuje Panu/Pani także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

 

12. Bezpieczeństwo danych osobowych

Pragniemy Państwa zapewnić, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez ADO zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). ADO na bieżąco przeprowadza analizę ryzyka celem oszacowania ryzyka właściwego dla przetwarzania oraz wdrożył odpowiednie środki - takie jak m.in. szyfrowanie komunikacji z użyciem HTTPS ze stronami internetowymi ADO. Ponadto ADO wdrożył środki zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa, w tym poufność. Oceniając ryzyko w zakresie bezpieczeństwa danych, ADO wziął pod uwagę ryzyko związane z przetwarzaniem przez niego danych osobowych, w tym takie jak przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utracenie, zmodyfikowanie, nieuprawnione ujawnienie lub nieuprawniony dostęp do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych i przedsięwziął odpowiednie środki w celu zapobieżenia skutkom.

 

13. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.