PFRON - Hosting aplikacji e-pfron w Data Center Infomex

Infomex złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi hostingu systemu front-end aplikacji e-pfron dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. System ten umożliwia składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej przez podmioty gospodarcze zobowiązane do wpłat na PFRON.

W ramach realizacji zamówienia, Infomex zapewni:

  • Redundantne łącza internetowe wraz z niezbędną infrastrukturą sieciową,
  • Dedykowany, redundantny kanał transmisji danych pomiędzy lokalizacją Zamawiającego a Data Center Infomex,
  • Szyfrowany kanał VPN pomiędzy urządzeniami zlokalizowanymi w Data Center Infomex, a urządzeniami dostawcy oprogramowania,
  • Urządzenia sieci LAN (1 Gb Ethernet) i WAN.

Infomex zajmie się również instalacją i konfiguracją środowiska pracy Systemu oraz administracją takich elementów jak systemy operacyjne, serwery WWW oraz serwery bazodanowe. W ramach realizacji zamówienia, w cyklu tygodniowym będziemy wykonywać kopie bezpieczeństwa Systemu.