Przedłużenie usług kolokacji dla UMWM w Data Center Infomex

Miło nam poinformować, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podpisaliśmy umowę  na świadczenie Usług kolokacji sprzętu komputerowego Centrum Przetwarzania Danych UMWM i w związku z tym przez okres kolejnych 12 miesięcy będziemy udostępniać powierzchnię kolokacyjną dla prawidłowego działania infrastruktury technicznej oraz systemów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Do zadań Infomex w ramach nowej umowy należy między innymi:

  • Świadczenie usług kolokacji wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa sprzętu i wymaganych parametrów otoczenia i zasilania,
  • Bieżąca eksploatacja i utrzymanie w ruchu serwerów, systemów operacyjnych i baz danych oraz monitorowanie i powiadomienia o zdarzeniach i awariach,
  • Zarządzanie kopiami bezpieczeństwa,
  • Udostępnienie i konfiguracja systemu Firewall.

Bogate doświadczenie przy realizacji podobnych projektów pozwoliło nam na kontynuację współpracy z UMWM. Dziękujemy za zaufanie!