Realizacja kolejnego już projektu na rzecz Muzeum POLIN przez Infomex. W 2022 roku podpisaliśmy umowę na rewitalizację portalu głównego oraz budowę portalu kolekcji Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

W ramach realizacji projektu Infomex odpowiada m.in. za:

  • Modernizację portalu głównego Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN opublikowanego pod adresem www.polin.pl, w którym prezentowane są informacje na temat całego spektrum działalności Muzeum.
  • Budowę od podstaw portalu, w którym prezentowane będą zdigitalizowane obiekty ze zbiorów Muzeum.
  • Asystę techniczną w ramach gwarancji dla Portali.
  • Usługę ewaluacji i optymalizacji.

Dziękujemy za dotychczasową owocną współpracę, kolejne możliwości oraz powierzenie naszym specjalistom nowego projektu.

 

fot. Wojciech Kryński