Siedziba główna

 


 
Infomex Sp. z o.o.
ul. Wesoła 19b, 34-300 Żywiec
tel: (+48 33) 475 11 11
fax: (+48 33) 475 11 06
e-mail: biuro@infomex.pl
 
 
ING Bank Śląski SA 91 1050 1070 1000 0023 0069 8988
Kapitał Zakładowy: 4.699.000,00 PLN
 
NIP:553-22-35-835
REGON:070810718
KRS:0000114797
 
Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez:
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 
Skład zarządu:
Krzysztof Nieścieronek - Prezes Zarządu
Dariusz Gruszka - Wiceprezes Zarządu