Polityka jakości i bezpieczeństwa informacji

  

Infomex ceni sobie dostarczanie wyłącznie najwyższej jakości rozwiązań oraz usług informatycznych, które umożliwiają niezawodne i skutecznie działanie dopasowane do potrzeb każdego Klienta.

 
Dokładamy wszelkich starań, aby proces naszej działalności opierał się na najbardziej optymalnych i bezpiecznych rozwiązaniach, przynoszących wymierne korzyści oraz zadowalające wyniki pracy naszym partnerom biznesowym. Politykę tą realizujemy poprzez wykorzystanie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2008 oraz ISO/IEC 27001:2005. Wspomniane normy stanowią spójny zbiór narzędzi i procesów, według których realizujemy wszystkie działania dążąc do zrozumienia oraz zaspokojenia potrzeb Klienta oraz osiągnięcia skuteczności i wydajności pracy całego przedsiębiorstwa. Certyfikat jakości obejmuje swoim zakresem dostarczanie kompleksowych rozwiązań Data Center, usług teleinformatycznych, dystrybucji, sprzedaży oraz serwisu sprzętu IT oraz projektowanie, tworzenie i wdrożenia oprogramowania biznesowego.
 
 

POLITYKA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI


Firma Infomex Sp. z o.o. w swoich dążeniach do osiągnięcia jak najwyższej pozycji na rynku w sektorze teleinformatycznym stawia sobie za główny cel zagwarantowanie jak najlepszych produktów i usług dla swoich klientów oraz rozwijania ich w myśl postępu technicznego przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji zarówno tych powierzonych przez Klientów oraz tych niezbędnych do efektywnej realizacji procesów oraz funkcjonowania firmy.
 

Powyższe realizujemy poprzez:


 • Nieustanne zwiększanie naszego asortymentu
 • Dbanie o wizerunek firmy
 • Stosowanie najbardziej optymalnych zabezpieczeń w zakresie bezpieczeństwa informacji, adekwatnych do potrzeb i możliwości naszych Klientów oraz spełniających wymagania mających zastosowanie przepisów prawa i innych do których spełnienia jesteśmy zobowiązani
 • Terminowe wywiązywanie się z realizacji zamówień na produkty i usługi
 • Zapewnienie wysokiej odporności naszej firmy na zakłócenia dotyczące bezpieczeństwa informacji w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa naszych usług i realizowanych procesów w tym ich ciągłości realizacji
 • Eliminowanie poziomu wad w naszych produktach i usługach
 • Zapobieganie zdarzeniom dotyczącym bezpieczeństwa informacji a w przypadku ich wystąpienia odpowiednie reagowanie Nanie w celu minimalizacji strat
 • Utrzymywanie płynności finansowej Firmy
 • Zdobycie nowych partnerów handlowych i utrzymywanie pozytywnych relacji z istniejącymi klientami.
Politykę tą realizujemy z wykorzystaniem w naszej firmie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2008 oraz ISO/IEC 27001:2005 co powoduje wzrost zaufania klientów do oferowanych przez nas produktów i realizowanych usług.
 

Największa wagę przywiązujemy do:


 • utrzymywania i podnoszenia stanu wiedzy naszego personelu poprzez szkolenia oraz samodoskonalenie
 • stosowania nowoczesnych rozwiązań i zabezpieczeń teleinformatycznych
 • zaangażowania pracowników w doskonalenie naszego systemu zarządzania
Zasady Naszej Polityki znane są każdemu pracownikowi naszej firmy oraz nadzorowane są przez najwyższe kierownictwo.