Systemy BI

Aplikacje dostępne w DC Infomex
 
 

CONSORG BI Controlling

 
CONSORG BI Controlling to rozwiązanie wspomagające budżetowanie oraz controlling najistotniejszych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw.

Każdy z wdrożonych w przedsiębiorstwie modułów controllingowych spełnia co najmniej dwie funkcje:
 
 
1. Dostarcza danych potwierdzających poprawę sytuacji lub pozwala na podjęcie decyzji o weryfikacji celów w danym obszarze działań:
 • Poprawa wyników ekonomicznych
 • Obniżenie wartości inwestycji
 • Poprawa efektywności produkcji
 • Obniżenie kosztów stałych
 • Wyodrębnienie obszarów nieefektywnych ekonomicznie
 • Uświadomienie potrzeb inwestycyjnych niezbędnych do utrzymania pozycji rynkowej przedsiębiorstwa
 
2. Zmienia organizację poprzez wprowadzenie procedur postępowania i wpływa na zwiększenie świadomości działań.
 
System wspomaga przygotowanie i kontrolę budżetów poprzez:
 • kompleksową analizę finansową przedsiębiorstwa, nastawioną na wykrywanie sygnałów ostrzegawczych;
 • zestaw analiz typu „plan-wykonanie”, umożliwiających bieżącą kontrolę odchyleń od planu i wyjaśnianie przyczyn powstałych odchyleń;
 • zestaw narzędzi umożliwiających elastyczne raportowanie w zakresie szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstwa.
 
 
Moduły systemu CONSORG BI Controlling:
 • Analiza finansowa
 • Analiza sprzedaży
 • Budżetowanie
Więcej informacji: http://consorg.pl/consorg-bi-controlling
 

 

 


 

CONSORG Dominium CPM

 

CONSORG Dominium CPM jest zintegrowanym rozwiązaniem informatycznym klasy BI/CPM (Business Intelligence/Corporate Performance Management) wspierającym kluczowe procesy biznesowe w nowoczesnym zarządzaniu grupami kapitałowymi.

Cechy systemu CONSORG Dominium CPM:
 • narzędzie ułatwiające przygotowanie sprawozdań jednostkowych i przeprowadzenie konsolidacji;
 • możliwość wykorzystania systemu do konsolidacji sprawozdań planowanych oraz zarządzania wszystkimi potrzebnymi planami finansowymi;
 • dostęp do kompletu danych finansowych o grupie kapitałowej, poszczególnych spółkach oraz zależnościach pomiędzy nimi – podstawa do budowy spójnej strategii finansowej oraz budowania wartości grupy;
 • bogaty zestaw narzędzi analitycznych (system ekspertowy, wielopoziomowe i wielowymiarowe raporty, wykresy, KPI, przeglądarka kostek) umożliwia przygotowanie zarówno syntetycznych analiz dla zarządu, jak i samodzielne prowadzenie analizy oraz „szperanie” w danych;
 • zapewnienie niezbędnej elastyczności w zakresie zmian, w strukturze grupy oraz innych przekrojów analitycznych
 • możliwość szybkiej budowy własnych analiz i raportów.
 
CONSORG Dominium CPM wspiera trzy kluczowe procesy biznesowe w zarządzaniu grupami kapitałowymi:
 • konsolidację statutową - funkcjonalność systemu CONSORG Dominium EPM, zorientowana jest na obsługę skonsolidowanej sprawozdawczości statutowej grupy kapitałowej wg standardów PSR/MSR przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji wymagań informacyjnych stawianych przez regulacje Warszawskiej GPW. System wspiera użytkowników w trzech głównych fazach procesu: pozyskiwania i weryfikacji danych źródłowych, eliminacji transakcji wewnątrz grupowych oraz publikacji raportów skonsolidowanych.
 • konsolidację finansową - obejmuje: planowanie finansowe w jednostkach zależnych i stowarzyszonych, konsolidację menedżerską wyników oraz monitoring ryzyk w kluczowych obszarach działalności biznesowej grupy. System ma za zadanie wsparcie użytkowników w ramach syntetycznej oceny szans i zagrożeń realizacji budżetów operacyjnych, wyrażonych w postaci krótkoterminowych planów finansowych spółek grupy kapitałowej.
 • korporacyjny nadzór właścicielski - W ramach korporacyjnego nadzoru właścicielskiego, gromadzone są (także w formie dokumentów źródłowych) informacje opisujące organizacyjno – prawne aspekty aktywności gospodarczej spółek powiązanych kapitałowo z jednostką dominującą. System wspiera użytkowników w trzech fazach procesu: wprowadzania, analizy i publikacji informacji związanej z działalnością grupy kapitałowej. Portalowy charakter rozwiązania pozwala na zarządzanie procesem poprzez przeglądarkę internetową.
 
Więcej informacji: http://consorg.pl/consorg-dominium-cpm
 

 

Każdą z usług konfigurujemy w oparciu o indywidualne preferencje Klienta. Jednocześnie oferujemy skorzystanie z darmowego testowania przy pełnym wsparciu technicznym Infomex.

W celu otrzymania dedykowanej oferty prosimy o kontakt z naszym specjalistą:

datacenter@infomex.pl, tel. (+48) 33 475 11 11