Systemy usług katalogowych

Aplikacje dostępne w DC Infomex
 
 
Microsoft Active Directory
   
 
Active Directory to usługa katalogowa przeznaczona dla serwerów z systemem Microsoft Windows 2008 Server, która umożliwia przechowywanie informacji dotyczących obiektów znajdujących się w sieci i udostępnia je użytkownikom i administratorom.
Informacje te mogą dotyczyć: udziałów sieciowych, drukarek, komputerów, czy też wyspecjalizowanych serwerów bazodanowych, kont użytkowników lub innych oprogramowań serwerowych. Dzięki Active Directory możliwe jest wprowadzenie porządku i ustalenie określonej struktury w sieci. Katalog ma budowę hierarchiczną.
Z Active Directory są zintegrowane zabezpieczenia polegające na uwierzytelnianiu logowania i kontroli dostępu do obiektów w katalogu. Po jednokrotnym zalogowaniu się do sieci administratorzy mogą zarządzać danymi katalogowymi i ich organizacją, a autoryzowani użytkownicy mają dostęp do określonych zasobów. Administracja oparta na zasadach ułatwia zarządzanie nawet najbardziej złożoną siecią.
 

 

  • Wykaz globalny - zawiera informacje o każdym obiekcie w katalogu. Umożliwia on użytkownikom i administratorom znajdowanie potrzebnych informacji;
  • Schemat - określa klasy obiektów i atrybuty zawarte w katalogu, ograniczenia i limity dotyczące wystąpień tych obiektów oraz format ich nazw;
  • Mechanizm przeszukiwania i indeksowania - umożliwia użytkownikom i aplikacjom w sieci publikowanie i znajdowanie obiektów i ich właściwości;
  • Obsługa oprogramowania klienta usługi Active Directory – dzięki tej obsłudze wiele funkcji systemu Microsoft Windows 2000 Professional lub Windows XP Professional jest dostępnych na komputerach z systemem Windows 95, Windows 98 lub Windows NT Server 4.0. Dla komputerów bez oprogramowania klienta usługi Active Directory katalog pojawia się jako katalog systemu Windows NT.
 
 
 
Każdą z usług konfigurujemy w oparciu o indywidualne preferencje Klienta. Jednocześnie oferujemy skorzystanie z darmowego testowania przy pełnym wsparciu technicznym Infomex.