Systemy obiegu dokumentów

Aplikacje dostępne w DC Infomex
 
 
Elektroniczny system obiegu dokumentów WDMS
 

 
 
Microsoft Share Point Server 2010
 
Microsoft Office SharePoint Server 2010 to aplikacja wchodząca w skład pakietu Microsoft Office System 2010. Posługując się nią organizacja może usprawnić współpracę między działami, udostępnić funkcje zarządzania jej zawartością, zaimplementować procesy biznesowe oraz zapewnić dostęp do informacji niezbędnych do realizacji założonych celów.
 
Korzystając z szablonów witryn i innych funkcji zawartych w programie Office SharePoint Server 2010, można szybko i efektywnie tworzyć własne witryny odpowiadające potrzebom organizacji w zakresie publikowania określonej zawartości i zarządzania nią, zarządzania rekordami lub tworzenia analiz biznesowych.
Aplikacja umożliwia między innymi stworzenie witryny portalu organizacyjnego lub firmowego, czy witryn specjalistycznych, takich jak repozytoria lub obszary robocze spotkań. Witryny te usprawniają współpracę i udostępnianie informacji innym osobom – również spoza organizacji. Ponadto za pomocą programu Office SharePoint Server 2010 można skutecznie wyszukiwać osoby i dokumenty, projektować procesy biznesowe sterowane formularzami i uczestniczyć w nich, a także uzyskiwać dostęp do dużej ilości danych biznesowych i analizować je.
Główne funkcjonalności programu Office SharePoint Server 2010:
 
Efektywna współpraca między pracownikami w ramach organizacji: w kalendarzach można na przykład sprawdzać terminy wydarzeń dotyczących zespołu, a w bibliotekach przechowywać dokumenty związane z zespołem, działem lub organizacją;
Tworzenie osobistych witryn, które umożliwiają zarządzanie danymi informacjami i udostępnianie ich innym użytkownikom (dokumenty, kalendarz, zadania);
Proste wyszukiwanie osób, wiedzy i danych w aplikacjach biznesowych. Przeszukując osobiste witryny w Intranecie można znaleźć osobę o określonych umiejętnościach lub zainteresowaniach, nawet nie znając jej imienia i nazwiska. Dane można również wyszukiwać w firmowej bazie danych lub aplikacji biznesowej (system zarządzania relacjami z klientami CRM);
Kompleksowe zarządzanie dokumentami, rekordami i zawartością sieci Web; organizacja może między innymi opracować proces wycofywania dokumentów lub anulowania ich ważności po upływie określonego czasu;
Obsługa formularzy biznesowych w formacie XML, które są zintegrowane z bazami danych lub innymi aplikacjami biznesowymi;
Publikacja raportów, list i kluczowych wskaźników wydajności przez tworzenie łączy do aplikacji biznesowych, takich jak SAP, Siebel i Microsoft SQL Server.
Microsoft SharePoint Server 2010 umożliwia ponadto umieszczanie poleceń na łatwych w obsłudze kartach przypisanych poszczególnym kategoriom zadań. Praca może się odbywać w wielu przeglądarkach internetowych. Aplikacja posiada też funkcje obsługi sieci społecznościowych.
Rozszerzona funkcjonalność usług Excel Services i usług programu PerformancePoint dla programu SharePoint 2010 usprawnia zarządzanie danymi biznesowymi oraz monitorowanie i analizowanie wydajności firmy mając na uwadze założone cele biznesowe.
 
 
Każdą z usług konfigurujemy w oparciu o indywidualne preferencje Klienta. Jednocześnie oferujemy skorzystanie z darmowego testowania przy pełnym wsparciu technicznym Infomex.
W celu otrzymania dedykowanej oferty prosimy o kontakt z naszym specjalistą:
datacenter@infomex.pl, tel. (+48) 33 475 11 11.