Systemy pocztowe i obiegu informacji

Aplikacje dostępne w DC Infomex
   
 
VMware Zimbra
 
   
Zimbra Collaboration Suite jest rozbudowanym systemem poczty elektronicznej oraz współpracy między użytkownikami. Umożliwia wspólne prowadzenia kalendarza i terminarza pomiędzy grupami użytkowników. Zimbra jest liderem w dziedzinie rozwiązań Open Source dla nowoczesnej platformy wymiany informacji oraz współpracy grupowej. Zimbra oferuje zróżnicowane efektywne rozwiązania Open Source dedykowane dla przedsiębiorstw z różnych branż.  
 • Komercyjny koszt licencji;
 • Środowisko łatwe w utrzymaniu z możliwością integracji z AD;
 • Elastyczne wykorzystanie klienta sieci Web, program Microsoft Outlook lub Apple na e-mail, kontaktów i kalendarza;
 • Darmowy klient pocztowy dla Desktopa;
 • Rozwiązanie kompatybilne z Windows, Apple i Linux;
 • Integracja całej organizacji, możliwość programowania dodatków;
 • Usprawnia pracę, oszczędza czas i podnosi produktywność; 
    

   
Microsoft Exchange Server 2010
 
   
Microsoft Exchange Server 2010 to ujednolicony system komunikacji elektronicznej, który niezawodnie wspiera pracę grupową w organizacji i zapewnia większą mobilność. System MS Exchange to nowoczesne narzędzie rozszerzające funkcjonalność systemu pocztowego. Aktualna oferta Microsoft pozwala na elastyczne dostosowanie wdrożenia w zależności od indywidualnych potrzeb - od wersji lokalnej Exchange Server 2010, przez Exchange on-line, aż po pełen hosting. Na system licencjonowania składają się różne opcje zapewniając dużą swobodę wyboru.
 
 • Funkcjonalność: mobilny dostęp do skrzynki pocztowej i pełna funkcjonalność z każdego miejsca, z dowolnej platformy, przeglądarki internetowej czy urządzenia;
 • Planowanie: współdzielone foldery publiczne, kontakty, kalendarze umożliwiające sprawne planowanie zadań i spotkań dla całego zespołu;
 • Wydajność: nowe funkcje zwiększające wydajność, dzięki którym użytkownicy mogą sprawniej organizować i ustalać priorytety zawartości swoich skrzynek pocztowych;
 • Poczta elektroniczna i wiadomości głosowe w jednym miejscu – funkcjonalność pozwalająca zastąpić standardowy system poczty głosowej rozwiązaniem zintegrowanym z całością platformy komunikacyjnej;
 • Kontrola i archiwizacja: wygodna archiwizacja i przechowywanie informacji w strukturze sieciowej, możliwość przeszukiwania wielu skrzynek jednocześnie dzięki łatwemu interfejsowi internetowemu lub funkcji kontroli dostępu;
 • Bezpieczeństwo: szyfrowanie i podpisywanie poczty z wykorzystaniem kluczy;
 • Ochrona: aktywna ochrona komunikacji elektronicznej dzięki wbudowanym filtrom antyspamowym i zabezpieczeniom przed wirusami oraz złośliwym oprogramowaniem.
   

   
Lotus Notes
 
   
IBM Lotus Notes to zaawansowana platforma biurowa wyposażona w funkcje poczty elektronicznej, kalendarza i terminarzy. IBM Lotus Notes integruje pocztę elektroniczną, narzędzia pracy grupowej i aplikacje biznesowe we wszechstronne, kompletne środowisko pracy, które ułatwia znajdowanie, transformowanie i współużytkowanie treści w rozproszonych geograficznie strukturach i zespołach.
 
 • Produkt stanowi stabilne i wygodne w obsłudze rozwiązanie zapewniające jednolite środowisko pracy z dostępem do poczty elektronicznej, kalendarzy, kontaktów, czynności, komunikatora, kanałów RSS, dokumentów biurowych, narzędzi pracy grupowej i aplikacji biznesowych;
 • Pomaga użytkownikom w zarządzaniu coraz obszerniejszymi skrzynkami odbiorczymi, udostępniając takie funkcje, jak wyszukiwanie pełnoteksotwe, delegowanie, filtrowanie i sortowanie poczty, widoki konwersacji i flagi;
 • Przyczynia się do wzrostu produktywności dzięki konfigurowalnym widgetom, które rozpoznają konkretne wzorce tekstu w dokumentach Lotus Notes; rozpoznany tekst można kliknąć, aby wykonać odpowiednie działanie biznesowe skojarzone z widgetem, np. pobrać informacje o numerze lotu do wiadomości e-mail;
 • Ułatwia błyskawiczne znajdowanie osób i nawiązywanie z nimi połączeń dzięki sygnalizacji dostępności, obsłudze wizytówek i komunikatorowi — również w kontekście skrzynki odbiorczej i kalendarza;
 • Minimalizuje lub eliminuje wpływ wirusów komputerowych dzięki stabilnym funkcjom zabezpieczającym;
 • Udostępnia technologię aplikacji złożonych, która umożliwia integrowanie i prezentowanie funkcji i danych wspierających podstawową działalność i pochodzących z różnych systemów w ramach pojedynczego widoku dostępnego dla użytkowników końcowych;
 • Pomaga w produktywnej pracy również bez połączenia z siecią — dzięki zaawansowanej technologii replikacji;
 • Upraszcza zarządzanie własnymi blokadami i obsługuje listy dzięki integracji programu Lotus Protector for Mail Security (USA) ze skrzynką odbiorczą programu Lotus Notes.
   
Dostępne edycje oprogramowania Lotus Notes:
 
 • Lotus Notes for Messaging - autonomiczne oprogramowanie klienckie zapewniające dostęp do poczty, kalendarza, terminarza, baz danych obsługujących dyskusję, zintegrowanego komunikatora i wielu innych funkcji;
 • Lotus Notes for Collaboration - autonomiczne oprogramowanie klienckie, które oferuje wszystkie funkcje Notes for Messaging oraz dodatkowe narzędzia wspomagające pracę grupową i dostęp do aplikacji własnych lub pochodzących od innych dostawców.
  
 
 
Każdą z usług konfigurujemy w oparciu o indywidualne preferencje Klienta. Jednocześnie oferujemy skorzystanie z darmowego testowania przy pełnym wsparciu technicznym Infomex.
 
W celu otrzymania dedykowanej oferty prosimy o kontakt z naszym specjalistą:
datacenter@infomex.pl, tel. (+48) 33 475 11 11.