Przykładowe rozwiązania

Oprogramowanie dedykowane
 
 
 
Kalkulator Marż
 
Kalkulator marż
Zaawansowany system zrealizowany w technologii webowej, który udziela odpowiedzi na pytania: Na którym produkcie Firma zarabia a na którym traci? Jaka jest rentowność projektu? Co się stanie gdy wzrosną ceny surowców?
 

 

Kalkulator Marż ułatwia podejmowanie codziennych decyzji dotyczących polityki cenowej przedsiębiorstwa, automatyzując procesy obliczeniowe związane z marżowością wyrobów. System ten wspiera wprowadzenie symulacji, których celem jest zobrazowanie przychodów przedsiębiorstwa w aspekcie zmiennych uwarunkowań makroekonomicznych.

 
 

Kluczowe funkcjonalności programu:

 

 • Analizy typu „What if?” – kalkulator Marż umożliwia ocenę zyskowności oferty, symulację kosztów w przypadku zmiany oferty bądź zdarzeń losowych;
 • Możliwość eksportu danych – wszystkie obliczone w systemie dane można wyeksportować do arkuszy kalkulacyjnych typu Microsoft Excel, OpenOffice Calc w celu ich dalszej obróbki;
 • Wsparcie dla komunikacji – istnienie możliwość udostępnienia symulacji zarówno pojedynczemu użytkownikowi jak i całej organizacji.
 

Korzyści:

 

 • Obliczanie kosztów produkcji oraz rentowności produktów;
 • Możliwość symulacji hipotetycznej wartości kursów walut, cen surowców oraz weryfikacji ich wpływu na koszty produkcji wyrobu oraz zyskowność;
 • Możliwość natychmiastowego podjęcia działań naprawczych służących maksymalizacji zysków oraz minimalizacji ryzyka w obliczu zagrożenia.

 
 
 
Zamówienia Wewnętrzne
 
Zamówienia wewnętrzne
Zaawansowany system oparty o rozwiązanie typu workflow, który umożliwia automatyzację i pełną kontrolę procesów zakupowych w Twojej organizacji. Posiada zaawansowane funkcjonalności związane z zarządzaniem i monitoringiem realizacji zakupów.
 

 

Kluczowe funkcjonalności programu:

 

 • Wsparcie dla organizacji rozproszonych – system oferuje zaawansowane mechanizmy zarządzania procesem zakupowym z poziomu centrali. Doskonale nadaje się zarówno do organizacji posiadających jedną lokalizację, jak również do organizacji rozproszonych terytorialnie;
 • Pełna obsługa zapotrzebowań – system udostępnia moduł obsługi zapotrzebowań, który umożliwia pełną kontrolę wydatków w firmie;
 • Pełna obsługa zamówień – na podstawie zarejestrowanych zapotrzebowań, system umożliwia przygotowanie zlecenia oraz skierowanie go do odpowiednich dostawców, z uwzględnieniem najlepszych cen i warunków dostawy. Użytkownik otrzymuje również możliwość śledzenia realizacji poszczególnych zapotrzebowań.
 

Korzyści:

 

 • Pełna obsługa zapotrzebowań i zamówień;
 • Globalne zarządzanie i monitorowanie procesów zakupowych;
 • Raportowanie istotnych informacji dotyczących procesów zakupowych;
 • Automatyzacja procedur związanych z zakupami oraz zapotrzebowaniami dzięki funkcjonalności workflow ;
 • Natychmiastowy dostęp do żądanych dokumentów i powiązanych z nimi informacji dotyczących zakupów,
 • Ochrona dokumentów przed potencjalnym uszkodzeniem lub zagubieniem;
 • Zabezpieczenie dokumentów przed niepowołanym dostępem dzięki wbudowanym mechanizmom nadawania uprawnień.

 
 
 
Zamówienia Internetowe
 
Zamówienia internetowe
Internetowy system wspierający sprzedaż produktów w sieci. Posiada wbudowane mechanizmy obsługi: otrzymujesz możliwość zdefiniowania wielu cenników, walut i języków, oraz promocji, kredytów kupieckich i limitów zakupowych.
 

 

Kluczowe funkcjonalności programu:

 

 • Oferta produktowa – atrakcyjna szata graficzna umożliwia uwydatnienie korzystnych cech promowanego produktu;
 • Zaawansowane mechanizmy sprzedażowe – wbudowane mechanizmy obsługi sprzedaży, takie jak cenniki (ogólne, dla grup towarowych, dla indywidualnych klientów z uwzględnieniem wielu walut oraz języków), algorytmy dynamicznego przeliczania cen, promocje ilościowe i czasowe (ogólne i indywidualne), częściowa realizacja zamówień, dostawa kurierska, limity zakupowe czy wreszcie kredyty kupieckie;
 • Szablony zamówień – możliwość zdefiniowania powtarzających się szablonów zamówień oraz ich automatyczne generowanie zgodnie z ustalonym przez użytkownika harmonogramem;
 • Katalogi producenckie – możliwość dystrybucji produktów różnych marek;
 • Moduł offline – moduł umożliwiający składanie zamówień w warunkach słabego lub zupełnego braku dostępu do sieci Internet;
 • Produkty kastomizowane – narzędzie służące do konfiguracji i wyceny oferowanych produktów, tak aby były w wyższym stopniu dostosowane do potrzeb Klienta.
 

Korzyści:

 
 • Wprowadzenie nowego, popularnego kanału sprzedaży;
 • Globalizacja sprzedaży – możliwość realizacji transakcji bez względu na czas czy lokalizację;
 • Optymalizacja pracy BOK poprzez automatyzację procesów sprzedażowych;
 • Zwiększenie liczby obsługiwanych klientów dzięki zastosowaniu automatycznych procedur;
 • Obniżenie nakładów na materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących oraz ich serwis;
 • Promocja firmy w Internecie.