Ciągła komunikacja z Klientem kluczem do sukcesu
Oprogramowanie dedykowane
 
 

Podczas realizacji konkretnego zlecenia, staramy się jak najdokładniej poznać specyfikę biznesową Klienta, a w szczególności problemy, z którymi się boryka. Na podstawie zgromadzonej wiedzy, ciągłej komunikacji z Klientem oraz własnego know-how wyłaniamy najkorzystniejsze rozwiązanie, które dopasowujemy do indywidualnych potrzeb naszego Klienta.

 

Nasze projekty prowadzimy w sposób systemowy, kierując się autorską metodyką zarządzania projektami – połączeniem metodyk formalnych i tzw. „zwinnych”.
 

Korzyści:

  • Ścisła komunikacja z klientem na każdym etapie prac
  • Krótki czas od analizy do przedstawienia pierwszej wersji rozwiązania
  • Iteracyjne podejście gwarantujące właściwe spełnienie oczekiwań klienta
 
Realizacja każdego projektu składa się z pięciu etapów:
 
 
Etap I. Analiza potrzeb klienta
Przedstawienie konkretnego rozwiązania poprzedzone jest wnikliwą analizą potrzeb biznesowych Klienta – nasi specjaliści zapoznają się ze specyfiką branży, problemami oraz oczekiwaniami wobec wdrożenia. Na podstawie zgromadzonych informacji są w stanie przygotować najlepsze propozycje rozwiązań w zakresie IT oraz organizacyjnym, które następnie konsultowane są z klientem, aż do momentu wyboru najlepszego z nich.
 
 
Etap II. Przedstawienie oferty
Klient otrzymuje kompleksową ofertę, która zawiera uszczegółowioną specyfikację zakresu rozwiązania, harmonogram wdrożenia, pracochłonność, proponowany plan szkoleń, wycenę kosztów realizacji projektu oraz warunki serwisu rozwiązania.
 
 
Etap III. Podpisanie umowy
Właściwe prace projektowe rozpoczynają się w momencie podpisania umowy na realizację zakresu zawartego w ofercie.
 
 
Etap IV. Realizacja prac
W przypadku projektów stricte programistycznych, sama realizacja prac odbywa się według iteracyjnego schematu gwarantującego szybkie oddanie pierwszej wersji rozwiązania klientowi. Kolejne iteracje są przedstawiane klientowi i jednocześnie na bieżąco korygowany jest zakres realizacji następujących etapów prac.
 
 
Etap V. Protokół odbiorczy
Po zakończeniu prac określonych w umowie podpisywany jest protokół zdawczo odbiorczy, który stanowi formalne zamknięcie realizowanego projektu.