Migracja

Prężny rozwój rynku technologicznego oraz ciągła implementacja nowatorskich rozwiązań teleinformatycznych wypierających poprzednie wersje systemów zmusza przedsiębiorstwa do nieustannych zmian oraz modyfikacji infrastruktury IT, która powinna zagwarantować dynamiczne i produktywne funkcjonowanie wszystkim oddziałom organizacji oraz poszerzanie obszarów jej działalności.

W wyniku takiego procesu następuje przeniesienie kluczowych zasobów firmy do unowocześnionych systemów co może spowodować ryzyko utraty cennych danych, a w konsekwencji poważny uszczerbek w budżecie przedsiębiorstwa. Ponadto dochodzi do zakłóceń w sprawnym działaniu organizacji, gdyż nieuniknione jest tymczasowe wyłączenie systemów sterujących pracą wszystkich komórek. W celu zapobiegnięcia powyższej destabilizacji nieodzownym czynnikiem jest rozwiązanie migracyjne umożliwiające płynny, spójny oraz usprawniony transfer danych.
 
Decydując się na wybór odpowiedniej firmy, która dokona pełnej i optymalnej migracji sprzętu, należy kierować się wiedzą i powierzyć ją sprawdzonej i doświadczonej firmie, zajmującej się stricte podobnymi projektami. Za każdym razem krokami do podjęcia działań migracyjnych są audyt oraz przeprowadzenie dokładnych analiz pozwalających naszym specjalistom zaznajomienie się ze sposobem funkcjonowania systemu, w celu zapewnienia maksimum bezpieczeństwa, ciągłości działania wraz z eliminacją wszelkich zagrożeń związanych z powyższym procesem.
 

Migracja realizowana przez Infomex obejmuje:

  • Analizę wymagań systemowych pod kątem potrzeb Klienta, gwarantującą prawidłowe przeprowadzenie przedsięwzięcia dopasowanego do wymagań środowiska technologii;
  • Zbadanie środowiska biznesowego (w tym technologicznego, sieciowego oraz systemów bezpieczeństwa IT), w celu doboru najbardziej optymalnego rozwiązania pozwalającego na zredukowanie kosztów migracji oraz zabezpieczenia całej infrastruktury;
  • Transformację danych pomiędzy systemami wraz z testem ich poprawności oraz archiwizacją;
  • Zapewnienie funkcjonalności, wydajności oraz kompatybilności systemów;
  • Relokację platformy sprzętowej i programowej z zachowaniem integralności systemu w całym cyklu migracji;
  • Wirtualizację serwerów i aplikacji oraz konsolidacja serwerów i systemów na platformach wirtualnych;
  • szkolenie użytkowników i dodatkowe wparcie powdrożeniowe.
W zależności od potrzeb Klienta usługa może obejmować demontaż, transport oraz ponowny montaż wraz z uruchomieniem sprzętu. Wszystkie operacje odbywają się sprawnie bez zbędnego zakłócania normalnego cyklu pracy powierzonej firmy. Zespół naszych kompetentnych i doświadczonych inżynierów zrealizował jak dotąd wiele podobnych projektów i jest gwarancją prawidłowego i bezpiecznego procesu migracji systemów biznesowych każdego Klienta.