Audyty sieci

Aby zachować bezpieczeństwo i integralność danych oraz dostarczyć kompletne informacjie o wykorzystywanym sprzęcie sieciowym i opublikowanych usługach, niezbędne jest przeprowadzenie audytu sieci teleinformatycznych przedsiębiorstwa.

Instalacja nowych programów, dodawanie kolejnych urządzeń, czy upgrade niektórych aplikacji to tylko nieliczne modyfikacje jakim podlega każda sieć komputerowa. To wszystko sprawia, że przekształceniu ulega cała infrastruktura sieciowa w firmie, począwszy od zmiany jej konfiguracji po właściwości ustawień systemów sieciowych.

W ramach audytu dokonujemy:

  • Inwentaryzacji urządzeń aktywnych i pasywnych tworzących sieć komputerową
  • Zebrania informacji o topologii sieci
  • Analizy sposobu adresacji i segmentowania sieci
  • Analizy konfiguracji aktywnych urządzeń sieciowych
  • Sporządzenia listy usług dostępnych w sieci
  • Analizy sieci pod kątem wydajności
  • Analizy wykorzystania łączy telekomunikacyjnych