Audyty oprogramowania

Im więcej Twoja firma posiada różnorodnych typów aplikacji, tym większe prawdopodobieństwo dezorganizacji w sferze oprogramowania. Co za tym idzie, przedsiębiorstwo opłaca zbyt dużo licencji marnując niepotrzebnie środki finansowe, które bez wątpienia mogłyby zostać przeznaczone na wiele innych celów. Zobacz jaki pożytek przyniesie Twojej organizacji usługa audytu oprogramowania!

 Korzyści wynikające z oferty:

  • Zdecydowane obniżenie kosztów użytkowania oprogramowania poprzez jego odpowiedni dobór i standaryzację;
  • Analizę wymagań firmy oraz dopasowanie do nich najkorzystniejszych środków licencjonowania;
  • Optymalizację wykorzystania oprogramowania zainstalowanego w firmie;
  • Wyraźne zwiększenie efektywności pracowników;
  • Uporządkowanie licencji oraz wdrożenie procedur doskonalących zarządzanie oprogramowaniem;
  • Uzyskanie certyfikatów poświadczających całkowitą legalność, a przez to uniknięcie konsekwencji związanych z korzystaniem z niedozwolonego oprogramowania;
  • Zwiększenie zabezpieczenia i kontroli danych.
Zasadniczym celem audytu oprogramowania jest wprowadzenie porządku w zakresie wykorzystywanych aplikacji, dzięki czemu Klient zyskuje pewność, iż wszystkie programy wdrożone w jego przedsiębiorstwie działają zgodnie z licencją, a ich liczba jest adekwatna do faktycznego zapotrzebowania.
Dzięki implementacji najaktualniejszego oprogramowania oraz stworzeniu raportu podsumowującego jego stan, przedsiębiorstwo osiąga wymierne korzyści finansowe eliminując bezużyteczne aplikacje.