Audyty bezpieczeństwa

Efektywne zapewnienie bezpiecznego systemu informatycznego to przede wszystkim wykonywanie systematycznych oraz specjalistycznych badań w celu doskonalenia poszczególnych struktur środowiska IT.

Zmiany zachodzące w systemie informatycznym bardzo często powodowane są nieświadomymi działaniami człowieka poprzez nieprzestrzeganie swoistych procedur będących newralgiczną kwestią dla bezpieczeństwa firmy. Dlatego też tak ważną rolę odgrywają audyty bezpieczeństwa teleinformatycznego, które skutecznie rozpoznają zagrożenia wpływające na wszystkie procesy biznesowe każdego przedsiębiorstwa i starają się je wyeliminować w celu zapewnienia prawidłowego działania organizacji.
 
Diagnostyka bezpieczeństwa sieci skupia się z jednej strony na infrastrukturze sieciowej takiej jak serwery i firewalle, które są analizowane pod kątem reguł kontroli dostępu oraz na analizie od strony systemu operacyjnego i aplikacji. W ramach audytu bezpieczeństwa sieci, inwentaryzacji poddawany jest również stopień zabezpieczenia routerów przed niepowołanym dostępem, zarówno od strony dostępu do konsoli, jak i systemów zarządzania (SNMP) oraz innych uruchomionych usług.
 

W ramach audytu sprawdzane są takie elementy systemu operacyjnego i aplikacji, jak:

 • Zabezpieczenia przeglądarek internetowych
 • Poziom patchy systemu operacyjnego
 • Konfiguracja modemu
 • Zabezpieczenia systemu plików
 • Uprawnienia użytkowników
 • Uprawnienia grup
 • Zabezpieczenia serwerów pocztowych
 • Parametry wykorzystywanych protokołów
 • Obecność tylnych wejść ('backdoors')

Poza audytem bezpieczeństwa systemów oraz aplikacji na systemach Windows przeprowadzamy także audyty systemów unixowych, zwracając szczególną uwagę na:

 • Dostęp do usługi FTP
 • Zabezpieczenia systemu NFS
 • Możliwość ataku wykorzystującego przepełnienie bufora
 • Ustawienia crontab
 • Zabezpieczenia systemu NIS
 • Zabezpieczenia systemu haseł
 • Zabezpieczenia serwera poczty
 • Zabezpieczenia systemu RC
 • Ustawienia parametrów powłoki
Kompleksowy audyt wykonywany przez naszych specjalistów to gwarancja wysokiej jakości oraz niezawodności przeprowadzanych działań, które doprowadzą poziom bezpieczeństwa informatycznego w każdej firmie do pożądanego stanu. Audytorzy wchodzący w skład zespołu to doświadczeni i certyfikowani inżynierzy, którzy opracują profesjonalny raport z audytu zarówno z obszarów technicznego, organizacyjnego jak i proceduralnego.
 

Powyższy protokół zawiera m.in.:

 • Listę błędów i niezgodności
 • Adnotacje audytora uzasadniające powyższe uwagi
 • Metodę rozwiązania problemów
 • Instrukcje zapewniające podniesienie poziomu bezpieczeństwa przedmiotu audytu
Najskuteczniejszym sposobem analizy i oceny poziomu ochrony systemu IT jest przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego, który pozwoli na identyfikację zagrożeń na jakie narażona jest firma, dokumentacje bieżącego stanu systemu oraz poprawę bezpieczeństwa zarówno wewnątrz jaki i na zewnątrz instytucji. Nie narażaj swojego przedsiębiorstwa na negatywne wpływy z otoczenia i skorzystaj z naszej oferty już teraz!