Instalacja systemów gaszenia

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Działalność każdej organizacji w znacznej mierze zależy od bezpieczeństwa jej infrastruktury IT. Nawet niewielkie zaburzenia cyklu pracy mogą w następstwie powodować poważne straty w dochodach firmy, lub, co gorsza, utratę newralgicznych zasobów służbowych danych. Dlatego tak istotne znaczenie zyskuje kompleksowa i prawidłowa ochrona przeciwpożarowa zarówno całego budynku, jak i poszczególnych pomieszczeń.

Oferowane przez nas w pełni sprawdzone oraz wyjątkowo skuteczne systemy gaszenia charakteryzuje wielofunkcyjność zastosowania. Ich zadaniem jest nie tylko wykrywanie oraz sygnalizowanie zagrożenia pożarowego, ale również lokalizacja i automatyczne gaszenie płomieni przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego bezpieczeństwa i nienaruszalności urządzeń elektrycznych, a zwłaszcza zapewnieniu komfortu pracy i ochrony pracowników. Wykorzystując najnowszej generacji atestowane środki gaśnicze projektujemy oraz instalujemy niezawodne systemy ochrony przeciwpożarowej, które gruntownie zabezpieczą przedsiębiorstwo przed niszczycielskim wpływem zagrożenia jakim jest ogień.
 
Nasza firma oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie systemów alarmowania pożarowego (SAP) oraz stałych systemów gaszenia (SUG) w oparciu o najwyższej jakości certyfikowane urządzenia, spełniające wymogi polskich i światowych norm oraz wymagania rynku zabezpieczeń przeciwpożarowych w wielu branżach rynkowych m.in. handlu, budownictwie, lotnictwie, transporcie i innych.
 

Zakres usługi systemów zabezpieczeń przed pożarem obejmuje:

 
  • System alarmowania pożarowego SAP, który ma za zadanie wczesne wykrycie zagrożenia pożarowego i błyskawiczne podjęcie działań zapobiegawczych, czyli poinformowanie odpowiedzialnych służb oraz uruchomienie instalacji gaszenia;
  • System TA-200 suchego gaszenia gazem HFC-227ea gaszący pożar w czasie krótszym niż 10 sekund, zanim zdąży on dokonać uszkodzeń w chronionym pomieszczeniu. Gaz ten gwarantuje wysoką skuteczność ochrony dla sprzętu zgromadzonego w serwerowni, a zarazem jest wydajny i w pełni obojętny dla środowiska i bezpieczny dla elektroniki;
  • Środek gaśniczy FE-36 wykorzystywany w urządzeniach przenośnych oraz stałych typu SUG zastępujący szkodliwy Halon. Nie powoduje uszkodzeń gaszonego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i mechanicznego oraz nie pozostawia zanieczyszczeń (osadów i zabrudzeń po użyciu w czasie gaszenia).

W ramach oferowanej usługi systemów gaszenia wykonujemy:

  • Projektowanie i wykonawstwo wraz z dokumentacją;
  • Dostarczenie lub instalację urządzeń gaszenia gazem oraz systemów wczesnego ostrzegania wraz z dokumentacją;
  • Doradztwo oraz wsparcie techniczne na każdym etapie projektu;
  • Szkolenia z zakresu obsługi, serwisu i konserwacji urządzeń.
Aby uchronić działalność swojej firmy przed szkodami jakie może wywołać ogień, niezwykle istotne jest jego wczesne wykrycie oraz właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku. Infomex oferuje rozwiązania zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa nadzorowanego przez wysokiej jakości systemy gaszenia oraz przyjazne środowisku metody gaśnicze, które uchronią krytyczne zasoby oraz sprzęt elektroniczny przedsiębiorstwa przed nieprzewidzianymi zagrożeniami.