Instalacja systemu zarządzania budynkiem

Inteligentny budynek

Stworzenie inteligentnego i nowoczesnego budynku wymaga zintegrowania oraz scentralizowania wszystkich systemów odpowiedzialnych za skuteczne zabezpieczanie i aktywne zarządzanie każdą pojedynczą jednostką przedsiębiorstwa.

W tym celu nieuniknione staje się wdrożenie szeregu złożonych rozwiązań informatycznych, które powinny zapewnić zharmonizowaną pracę infrastrukturze IT w jednym centrum dowodzenia. Aby uniknąć przymusu instalacji zawiłych oraz kosztownych podzespołów mających usprawnić funkcjonowanie całego obiektu tworzymy oraz wdrażamy dla naszych Klientów niezawodny oraz niezwykle wydajny system zarządzania budynkiem BMS (Building Management System) służący do konsolidacji, sterowania i nadzoru wszystkich aplikacji wspomagających pracę użytkowników, a także wszelkich procesów zachodzących w organizacji.
 

Dzięki zastosowaniu BMS Klient osiąga:

 • Spójną i jednolitą pracę wszystkich systemów wdrożonych w przedsiębiorstwie;
 • Łatwy i komfortowy sposób komunikacji operatora z obsługiwanym procesem;
 • Bezpieczny i sprawny przepływ danych pomiędzy oddziałami;
 • Bezpieczny dostęp do danej instalacji poprzez system haseł i zabezpieczeń systemowych;
 • Całodobowy monitoring całego budynku oraz kontrolę pracy wszystkich podsystemów;
 • Wczesne wykrywanie nieprawidłowości w infrastrukturze IT oraz automatyczną naprawę powstałych usterek;
 • Regularną aktualizację aplikacji oraz oprogramowania;
 • Sygnalizację i obsługę sytuacji alarmowych;
 • Zdecydowaną oszczędność budżetu;
 • Rejestrowanie oraz raportowanie na bieżąco wszystkich zaistniałych zdarzeń;
 • Poprawę komfortu i bezpieczeństwa pracy (zdalne zarządzanie systemami bezpieczeństwa przeciwpożarowego, antywłamaniowego, kontroli dostępu, itp.);
 • Minimalizację kosztów eksploatacji i modernizacji całego obiektu.
Postęp technologiczny oraz stale rosnące wymogi rynkowe skłaniają przedsiębiorców do użytkowania wyłącznie najbardziej wydajnych systemów idealnie dopasowanych do indywidualnych potrzeb jego działalności, jak również specyfikacji budynku. Dzięki kilkunastoletniej obecności w branży IT, nasza firma zgromadziła wszechstronne doświadczenie we wszystkich sektorach gospodarczych oraz administracji publicznej, które z powodzeniem wykorzystujemy świadcząc wysokiej jakości usługi zaspokajające nawet najbardziej wymagające oczekiwania.
 

Dlatego też możemy zaoferować Klientom tak zaawansowany system jakim jest BMS, który tworzymy na podstawie następujących wytycznych:

 • Szczegółowa analiza wymagań oraz potrzeb Klienta i jego przedsiębiorstwa;
 • Adekwatny projekt systemowy;
 • Profesjonalna implementacja oraz konfiguracja rozwiązania;
 • Opracowanie raportu powykonawczego;
 • Specjalistyczne szkolenie personelu;
 • Pogwarancyjna obsługa serwisowa.
Inteligentny budynek to zintegrowany system wymiany danych oraz sterowania wszystkimi znajdującymi się w nim urządzeń, podnoszący standard bezpieczeństwa obiektu, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów jego eksploatacji. Obiekt wyposażony w centralny system zarządzania BMS pozwala na skumulowanie w jednym miejscu informacji z różnych systemów oraz natychmiastowe reagowanie na zmiany środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. Realizacja i projektowanie kompleksowej integracji systemów alarmowych, teletechnicznych i informatycznych poprzez firmę Infomex gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo oraz funkcjonalność dostosowane do oczekiwań każdego Klienta. Wykorzystując swoją wiedzę oraz doświadczenie oferujemy naszym Klientom innowacyjne rozwiązania wiodących na świecie producentów oraz profesjonalne doradztwo.