Projektowanie i wdrażanie polityki bezpieczeństwa

Produktywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa w znacznej mierze uzależnione jest od precyzyjnie zaplanowanej, przygotowanej oraz wdrożonej polityki bezpieczeństwa, szczegółowo definiującej szereg działań zabezpieczających infrastrukturę IT zarówno pod kątem technicznym, jak i organizacyjnym.

Ściśle określony oraz poprawnie sporządzony zbiór procedur postępowania jest nieodzowną metodą pozwalającą na efektywne wdrożenie polityki bezpieczeństwa w firmie.

W skład projektu podstawowego dokumentu wchodzą procedury podwyższające standard bezpieczeństwa organizacji, w tym rozwiązania kompatybilnego dostępu do sieci, zarządzania zasobami oraz generalne systemy zabezpieczeń. Odpowiednio dobrana i skonstruowana polityka bezpieczeństwa powinna więc kompleksowo chronić firmę zarówno od wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa.
 

Opracowana przez naszych specjalistów polityka bezpieczeństwa uwzględnia:

  • Analizę wszelkich zagrożeń oraz słabych punktów infrastruktury IT w przedsiębiorstwie;
  • Szczegółową charakterystykę zasad formułujących prawidłowy dostęp i zarządzanie informacjami w sieci;
  • Określenie procedur definiujących metody postępowania podczas naruszenia bezpieczeństwa;
  • Wdrożenie polityki bezpieczeństwa poprzez instruktaż pracowników danej firmy;
  • Stworzenie mechanizmów autoryzacji i uwierzytelnienia.
Poprzez konsekwentne oraz systematyczne realizowanie obowiązujących zasad , jak również okresowe przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa możliwe jest nieustanne doskonalenie oraz optymalizacja wszystkich procesów składających się na powodzenie danej organizacji. Ponadto istotą całego procesu jest przeszkolenie oraz zaangażowanie wszystkich pracowników w doskonalenie systemu polityki bezpieczeństwa, tak, aby usprawnić i scentralizować zarządzanie jego strukturą.
 
Naszym priorytetem jest usługa umożliwiająca gruntowną analizę sieci teleinformatycznej Klienta, a także weryfikacja oraz eliminacja nieprawidłowości i mankamentów ograniczających prawidłową działalność przedsiębiorstwa. Doświadczeni i wykwalifikowani specjaliści, uwzględniając istniejące procedury każdej firmy zapewniają stworzenie kompleksowej ochrony danych w celu zabezpieczenia cennych zasobów organizacji. Polityka bezpieczeństwa jest więc zgodna z systemem ISO i opiera się na obowiązujących regulacjach prawnych.