Disaster Recovery Center (DRC)

 Data Center Infomex - niezawodna i bezpieczna infrastruktura

Usługa polega na udostępnieniu klientowi zapasowego centrum przetwarzania danych (zlokalizowanego w Data Center INFOMEX).

Data Center Infomex jest przystosowane do szybkiego przejęcia funkcji środowiska produkcyjnego na wypadek wystąpienia nieoczekiwanych wydarzeń (np. w przypadku klęski żywiołowej, katastrofy lub awarii systemu) przerywających działalność operacyjną użytkownika.

Usługi zapasowego centrum danych obejmują następujące dziedziny:

 • Planowanie i testowanie procedur przywracania ciągłości biznesowej;
 • Odzyskiwanie danych;
 • Przygotowanie i utrzymanie zapasowego centrum danych.

 

W ramach korzystania z Zapasowego Centrum Danych zapewniamy:

 • Procedury planu awaryjnego, przetestowanie ich skuteczności oraz wdrożenie;
 • Ośrodek przetwarzania danych zlokalizowany z dala od systemów produkcyjnych Klienta;
 • Serwery przygotowane do odtworzenia systemów działających u Klienta;
 • Urządzenia backupowe zapewniające pełne zabezpieczenie danych;
 • Łącza telekomunikacyjne połączone z Internetem bądź siecią korporacyjną Klienta oraz bezpieczną sieć informatyczną odporną na wirusy i dostęp osób niepowołanych;
 • Zapasowe stacje robocze PC oraz peryferia (np. drukarki, skanery) w ilości i konfiguracji umożliwiającej podtrzymanie pracy biura;
 • Łączność (wewnętrzną i zewnętrzną);
 • Wsparcie wykwalifikowanych inżynierów.

Korzyści Zapasowego Centrum Danych:

 • Minimalizowanie kosztów – oszczędność środków przeznaczonych na budowę własnego ośrodka zapasowego;
 • Gwarancja ciągłości działania w przypadku wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń w obrębie infrastruktury IT u Klienta;
 • Elastyczne dopasowanie parametrów usługi do wymagań Klienta w zakresie czasu odtworzenia systemu w ośrodku zapasowym.
 
Każdą z usług konfigurujemy w oparciu o indywidualne preferencje Klienta. Jednocześnie oferujemy skorzystanie z darmowego testowania przy pełnym wsparciu technicznym Infomex.
W celu otrzymania dedykowanej oferty prosimy o kontakt z naszym specjalistą:
datacenter@infomex.pl, tel. (+48) 33 475 11 11.