Systemy wideokonferencyjne - dla kogo?

Niezwykle funkcjonalnym rozwiązaniem w dziedzinie łączności sieciowej jest system wideokonferencji, który ułatwia komunikację pomiędzy grupą uczestników niezależnie od miejsca pobytu poszczególnych osób. 

Nasza propozycja interaktywnego kontaktu polega na wysokiej jakości transmisji głosu oraz obrazu za pośrednictwem specjalnych urządzeń, aplikacji oraz projektorów. Tego typu rozwiązania pozwalają na oszczędność czasu oraz optymalizację kosztów jakie niejednokrotnie niesie ze sobą konieczność podróżowania w celu uczestnictwa w fundamentalnych dla działalności firmy konferencjach, czy spotkaniach biznesowych.
Certyfikowany zespół inżynierów Infomex pomoże przy wyborze, instalacji oraz konfiguracji odpowiedniego sprzętu audio- lub wideokonferencyjnego.
Gwarantujemy kompleksowe wsparcie na wszystkich etapach wdrażania oferowanej usługi bazując na indywidualnych potrzebach Klienta. Oferowane systemy przynoszą szybki zwrot inwestycji, polepszenie organizacji oraz efektywności pracy w firmie.