Stosowane technologie
Oprogramowanie dedykowane
 
 
     
W zależności od specyfiki realizowanego projektu oraz jego celu, specjaliści Działu Oprogramowania Biznesowego Infomex stosują różne metody tworzenia oprogramowania. Kluczem w doborze optymalnego rozwiązania jest zawsze ciągła komunikacja z Klientem, która pozwala na identyfikację oraz bieżące monitorowanie potrzeb biznesowych użytkownika.
W projektach o ściśle sformalizowanym charakterze stosujemy podejście formalne, natomiast w przypadku aplikacji, które mają być przede wszystkim elastyczne umożliwiając natychmiastową reakcję na zmieniające się potrzeby Klienta wykorzystujemy metodyki „zwinne” czyli tzw. SCRUM. Stosowanie zróżnicowanych technologii oraz elastyczne tworzenie oprogramowania umomżliwiają nam realizację najbardziej skomplikowanych projektów oraz każdorazowe dopasowanie rozwiązania do indywidualnych potrzeb użytkownika. Na uwagę zasługuje również fakt, iż wszystkie usługi świadczymy w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości zgodnie z wymogami norm ISO 9001:2008 oraz ISO/IEC 27001:2005.
 
Bazy danych
 
 • Microsoft SQL Server 2012 / 2008 – dla klientów ceniących wysoką stabilność i skalowalność rozwiązań w przystępnej cenie;
 • PostgreSQL – dla klientów biznesowych poszukujących wydajności i wysokiej funkcjonalności środowiska bazodanowego bez dodatkowych kosztów;
 • MySQL – dla Klientów zainteresowanych rozwiązaniami webowymi.
 
Języki programowania:
 
 • C#, C++
 • Python
 • PHP
 • Java – Android
Architektury:
 
 • Architektura MVC – tradycyjne podejście do tworzenia warstwowych systemów informatycznych;
 • Architektura Onion –architektura systemów informatycznych zorientowana na usługi wpisująca się w ideę SOA (ang. Service Oriented Architecture).
Platformy i frameworki:
 
 • Microsoft Sharepoint 2010 / 2013 – dla klientów o najwyższych wymaganiach w zakresie funkcjonalności związanych z Intranetem i obiegiem informacji;
 • Microsoft MVC – dla klientów oczekujących rozwiązań w architekturze trójwarstwowej, zrealizowanej w technologiach Microsoft;
 • Django – dla Klientów zainteresowanych złożonymi aplikacjami biznesowymi w środowiskach Linux / Windows.